Domov

Vitajte na stránkach našej materskej školy!
Prijmite pozvanie na prehliadku priestorov a aktivít.
 

6 tried a celodenná starostlivosť.   Tá pravá škôlka pre vaše deti.
   
Materská škola je v prevádzke od 01.02.1979. Interiér materskej školy je postupne obnovovaný tak, aby deťom poskytoval väčší komfort a bezpečie. Objekt MŠ sa nachádza v blízkosti centra, mimo hlavnej komunikácie. Budovy materskej školy sú obklopené rozsiahlym areálom, vybaveným pieskoviskami, preliezačkami, lavičkami, hojdačkami, šmýkačkami a besiedkou. Po obvode plota je hustá výsadba ihličnanov, ktorá slúži ako protiprachová bariéra z vonkajšieho prostredia.   Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je kvalitná príprava detí od 3 do 6 rokov na vstup do základnej školy so zreteľom na komplexné rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa v prostredí, ktoré je vhodne motivujúce, uspokojujúce, harmonické a estetické.
Navštívili nás