Ťahák pre rodičov

Nerozmaznávajte ma...
…ja viem, že by som nemal dostať všetko, čo sa mi žiada, iba vás skúšam.

Nebojte sa byť prísni a neoblomní...
... mám to radšej, cítim sa tak bezpečnejšie.

Nedovoľte, aby som si vytvoril zlozvyky...
...spolieham sa na vás, že ich včas odhalíte.

Nerobte zo mňa menšieho ako som...
...núti ma to, aby som sa správal ako „veľký".

Nehrešte ma a nekritizujte ma na verejnosti...
...oveľa viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou porozprávate v pokoji a hlavne bez svedkov. Necítim sa zahanbený.

Nevnucujte mi, že moje hriechy sú ťažké hriechy...
...nabúrava to môj zmysel pre hodnoty.

Nedajte sa príliš vyviesť z miery keď poviem, že vás nemám rád...
...vôbec to tak nie je, len ma hnevá, že máte nado mnou moc.

Nechráňte ma prehnane pred všetkým...
...potrebujem sa naučiť znášať ťažkosti, bolesť i následky vlastných chýb.

Nezveličujte moje drobné poranenia...
...viem sa s nimi vyrovnať, nemusíte mať o mňa taký veľký strach.

Nesekírujte ma...
...musím sa potom brániť „hluchotou" a tým, že budem hrať „mŕtveho chrobáka".

Nedávajte unáhlené sľuby...
...pamätám si, že sa cítim vždy hrozne, keď sa sľuby nedodržiavajú.

Nekričte, že mi nerozumiete...
...nehnevajte sa, keď sa neviem hneď vyjadriť presne.

Nehovorte mi, že ma nemáte radi...
...aj keď niekedy robím hrozné veci.

Neskúšajte nadmerne moju poctivosť...
...dostanem strach a potom klamem.

Nebuďte nedôslední...
...to ma úplne mätie.

Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposti...
...pre mňa sú naozaj skutočné a veľa pre mňa znamená, keď sa mi snažíte porozumieť.

Nesnažte sa ukazovať akí ste dokonalí...
...veľmi ma šokujete, keď zistím, že to tak nie je.

Nemôžete byť stále bezchybní...

...nikdy si nemyslite, že je pod vašu dôstojnosť sa mi ospravedlniť.

Nezabúdajte na to, že rýchlo dospievam...

...je určite ťažké držať so mnou krok, ale snažte sa, prosím.

Nezabudnite na lásku...

...nemôžem bez nej a bez porozumenia vyrastať a byť šťastný. Ale to vám nemusím hovoriť, však?