Denný poriadok

Podrobný rozpis denného poriadku je uverejnený v každej detskej šatni.


06.30
začiatok prevádzky MŠ

       
 

8.30
desiata


 
   

11.30 obed


Organizačné formy realizované v priebehu dňa:

Hry a činnosti podľa výberu detí


Zdravotné cvičenie

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
osobná hygiena, stravovanie, odpočinok
   
 

 14.30
olovrant

     

16.30
ukončenie prevádzky