Školský poriadok

 
Školský poriadok je dostupný v detskej šatni každej triedy.