Podporili nás

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavujú priazeň finančnou pomocou, svojimi šikovnými rukami a ochotou, či bystrým umom: 

RODIČIA:

   
Vladimír Polóny JUDr. Martina Csizmadia Ing. Lucia Liptáková
rodina Tešlárová František Máté rodina Králová
rodina Szendi rodina Hudáčeková Marián Farkaš
rodina Piatková
Peter Gemerský
Ing. Mária Knábelová
rodina Stahonová
rodina Mihaliková
Pavol Galovič
Lucia Hronyeczová
MUDr. Roman Bröstl
rodina Gotthard
Henrieta Kerekešová
Bc. Agnesa Vodová


 

Vďaka patrí aj všetkým ostatným nemenovaným rodičom, či rodinným príslušníkom, ich priateľom i známym, ktorí poskytli 2% dane z príjmu.

ĎALŠÍ SPONZORI:

Bc. Ema Slavkayová,  TESCO