Zvoní

Zvoní…
Celí spotení sa budíte a rozmýšľate, kde máte aktovku.
V tom strachu ste možno pozabudli, že už nezvoní vám, ale vašej ratolesti…

Zdá sa však, že príchod školského roka ruší spánok viac vám ako vášmu p r v á k o v i . . .

MOJE DIEŤA IDE DO ŠKOLY!
Kým sa váš budúci školák preháňa s aktovkou po byte už od Vianoc, s malou dušičkou každý deň sledujete, či mu jeho eufória nevyprchala. Niekde mladší súrodenci už dostali patričné kvapky od starších bratov a sestier, školákov – mazákov. Inde sa schyľuje k premiére. Čo budete potrebovať? Váš prváčik v prvý školský deň okrem vás nič a vy, tuším diazepam . . .

 

DESATORO RODIČOV BUDÚCEHO PRVÁKA

  • Neprenášajte svoje obavy zo školy na dieťa a nestrašte ho školou.
  • Pripravte mu miesto na prípravu do školy. Ak je to možné: vlastný pracovný stôl a stoličku s vhodnou výškou.
  • Po príchode zo školy sa ho nezabudnite opýtať na známky, úlohy a najmä na zážitky.
  • Na domáce úlohy dieťaťu (aj sebe) vyhraďte pevný čas.
  • Svoju ratolesť nepreťažujte. Príprave do školy by sa školák nemal venovať dlhšie ako pol hodiny naraz.
  • Chváľte ho.
  • Rešpektujte, že nie všetky deti sú rovnako nadané!
  • So školou spolupracujte.
  • Nepodrývajte autoritu učiteľa.
  • Nájdite dieťaťu náplň na voľný čas, ale nepreťažujte ho množstvom záujmových krúžkov. Doprajte mu dostatok pobytu na čerstvom vzduchu.