Rada školy

RADA ŠKOLY

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Alena Smidová – predseda rady školy
                                                                    Mgr. Janka Molčíková

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Viera Kóňová

Zástupcovia rodičov: 
RNDr. Martina Tešlárová 
                                  Ing. Martina Tindúrová
                                  Karin Filická 

Zástupcovia  mestského zastupiteľstva: Ing. Karol Kováč
                                                              Mgr. Matúš Bischof
                                                              Mgr. Dionýz Kemény