Občianske združenie rodičov

 Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

bolo založené  v súlade so Zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov,
od: 18.10.2012

sídlo OZ: Ul. Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava

IČO: 42252555
číslo účtu - IBAN: SK41 0200 0000 0028 2014 8691
kód banky: 0200 - Všeobecná úverová banka

VÝKONNÝ VÝBOR: 

Predseda: Denisa Szendi

Tajomník: Bc. Renáta Mátéová Pačaiová

Hospodár:  Ing. Jana Králová  

                  Mgr. Katarína Korcsmárosová          

Členovia:   Ing. Martina Tindúrová

                  Mgr. Adriána Turenská
             
                  Patrícia Bettešová

                  Marek Varga

                  RNDr. Martina Tešlárová
        
                  Mgr. Jarmila Lorková

                  Mgr. Veronika Bodnárová

                  JUDr. Martina Csizmadia

                  
                 
                   

                     
  Stanovy Občianskeho združenia