Aktuality

JÚN

-
03. - 07.06. Týždeň detskej radosti- pestré celoškolské a triedne aktivity 

- 09.06.  - výlet rodičov s deťmi

- 13.06. Deň rodiny + 40. narodeniny MŠ 

- 27.06. o 10.00 h - rozlúčka predškolákov